Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Linka detskej dôvery

Call

Online Chat

About Linka detskej dôvery

Linka detskej dôvery poskytuje bezplatné poradenské služby deťom, mladým ľuďom a všetkým dospelým, ktorí majú k deťom blízko a v záujme dieťaťa nás kontaktujú. Zameriavame sa najmä na psychologické, sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu. Keď zavoláte, budete hovoriť so skúseným psychológom alebo sociálnym pracovníkom. Linka detskej dôvery poskytuje telefonické (hlasové) služby v pracovných dňoch od 8:00 do 20:00 hod. V prípade, že na Váš hovor neodpovieme, buďte prosím trpezliví, v tom čase jednáme s iným klientom.

English translation: Linka detskej dôvery provides free counseling services to children, young people and all adults who are close to children and contact us in the interest of the child. We mainly focus on psychological, social counseling and crisis intervention. When you call, you will speak with an experienced psychologists or social workers. Linka detskej dôvery provides telephone (voice) services on weekdays from 8:00 a.m. to 8:00 p.m. In the event that we do not answer your call, please be patient, at that time we are dealing with another client.

Where is Linka detskej dôvery available?

Available in Slovakia

Who does Linka detskej dôvery support?

Parents, youth, and children

What languages does Linka detskej dôvery support?

Slovak

What can I talk to Linka detskej dôvery about?


Illustration of a woman throwing a lifebuoy to a distressed person, symbolizing providing a lifeline for people in crisis

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2023 ThroughLine Limited
All rights reserved.