Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Call

About Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006

Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 poskytuje pomoc 24/7. Volání je diskrétní a bezplatné. Pomoc poskytují proškolení konzultanti/ky. Linka je celostátní a poskytuje pomoc obětem kriminality a domácího násilí, tak i jejich blízkým osobám.

Když se na nás obrátíte, promluvíte si s jedním z našich vyškolených poradců. Bude spolu s vámi hledat řešení a zároveň vám poskytne porozumění a podporu. Konzultanti mají odborné znalosti a porozumění v tom, jak pomáhat lidem, kteří procházejí těžkostmi podobnými jako vy. Kdokoli může zavolat a získat bezplatnou podporu. Existujeme, abychom pomohli každému bez ohledu na věk, pohlaví, přesvědčení nebo etnický původ. Uvědomujeme si, že těžké duševní zdraví nebo krizové zážitky mohou nastat kdykoli, takže jsme k dispozici 24 hodin denně, každý den v týdnu.

English Translation: Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 is dedicated to providing 24/7, free and confidential support by phone. We exist to help people in Czechia who may be experiencing emotional distress related to victimization, abuse & domestic violence, sexual abuse, trauma & PTSD.

When you reach out to us you will talk with one of our trained counselors who will collaborate with you to find solutions while giving you an empathetic and compassionate support. They have expertise and understanding in how to help people going through difficulties similar to what you are. Anyone can call and receive free support. We exist to help everyone regardless of age, gender, beliefs or ethnicity. We recognise that difficult mental health or crisis experiences can happen at any time, so we are available 24 hours a day, every day of the week.

Where is Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 available?

Available nationwide in Czechia

Who does Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 support?

Everyone

What languages does Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 support?

Czech

What can I talk to Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí 116 006 about?


Illustration of a woman supporting her friend to see over a wall, which represents mental health challenges

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.