Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

DepreHUB

Call

About DepreHUB

Linia de asistență DepreHUB este dedicată furnizării de asistență telefonică 24/7, gratuită și confidențială. Suntem aici pentru toți cei din România care se luptă sau caută sprijin cu abuz și violență domestică, anxietate, bullying, demență și Alzheimer, depresie, alimentație și imagine corporală, probleme familiale, jocuri de noroc, gen și identitate sexuală, durere și pierdere, singurătate, parentalitate, sarcină și avort, relații, probleme de școală sau de muncă, autovătămare, abuz sexual, stres, consum de substanțe, sinucidere, sprijinirea unui prieten sau membru al familiei, boli fizice, traume și PTSD. Suntem dedicați prevenirii sinuciderii. Dacă vă gândiți să vă sinucideți sau vă îngrijorează semnele de avertizare la altcineva, vă rugăm să ne contactați pentru ajutor. Când ne veți contacta, veți vorbi cu unul dintre consilierii noștri instruiți sau voluntari care va colabora cu dvs. pentru a găsi soluții, oferindu-vă în același timp o ureche empatică și plină de compasiune. Ei au experiență și înțelegere în modul de a ajuta oamenii care trec prin dificultăți similare cu ceea ce ești tu. Suntem deschisi 24 de ore pe zi, in fiecare zi a saptamanii. Suntem întotdeauna disponibili să vorbim cu tine.

English Translation: DepreHUB is dedicated to providing 24/7, free and confidential support by phone. We are here for everyone in Romania who may be struggling or looking for support with abuse & domestic violence, anxiety, bullying, Dementia & Alzheimer's, depression, eating & body image, family issues, gambling, gender & sexual identity, grief & loss, loneliness, parenting, pregnancy & abortion, relationships, school or work issues, self-harm, sexual abuse, stress, substance use, suicide, supporting a friend or family member, physical illness, trauma & PTSD. We are dedicated to preventing suicide. If you're contemplating suicide or you're worried about warning signs in someone else, please reach out to us for help. When you contact us you will talk with one of our trained counselors or volunteers who will collaborate with you to find solutions while giving you an empathetic and compassionate ear. They have expertise and understanding in how to help people going through difficulties similar to what you are. We are open 24 hours a day, every day of the week. We are always available to talk with you.

Where is DepreHUB available?

Available nationwide in Romania

Who does DepreHUB support?

All topics and everyone

What languages does DepreHUB support?

English and Romanian

Accessibility notes

0374 456 420 - line for adults support; 0374 461 461 - line for teenagers support.


Illustration of a woman throwing a lifebuoy to a distressed person, symbolizing providing a lifeline for people in crisis

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.