Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Linja e Jetës

Call

About Linja e Jetës

Linja e Jetës është një linjë ndihmëse për parandalimin e vetëvrasjeve dhe kujtdo që mendon për vetëvrasje. Vullnetarët trajnohen nga ekspertë ndërkombëtarë për të mbështetur njerëzit që kanë mendime vetëvrasëse. Çdo thirrje është plotësisht anonime dhe trajtohet pa gjykim nga vullnetarët. Kur telefononi, do të flisni me një vullnetar i cili do t'ju ofrojë mbështetje emocionale dhe do t'ju ndihmojë të zvogëloni ndjenjat tuaja në mënyrë që të vlerësoni situatën në të cilën ndodheni. Ne gjithashtu i referojmë telefonuesit te psikoterapistët dhe psikiatër të besuar në mënyrë që ata të mund të marrin ndihmë afatgjatë.

English translation: Linja e Jetës is a helpline for suicide prevention and anyone who is thinking about suicide. Volunteers are trained by international experts to support people who have suicidal thoughts. Each call is completely anonymous and handled without judgment by volunteers. When you call, you will talk to a volunteer who will provide emotional support and help you de-escalate your feelings so you can assess the situation you are in. We also refer callers to trusted psychotherapists and psychiatrists so they can get long-term help.

Where is Linja e Jetës available?

Available nationwide in Kosovo

Who does Linja e Jetës support?

Everyone and all topics

What languages does Linja e Jetës support?

Albanian and English

What can I talk to Linja e Jetës about?


Illustration of a man reclining in a hammock text messaging a suicide hotline, symbolizing online emotional support

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.