Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline

Call

About Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline

Ogólnopolska Infolinia ds. Uzależnień to miejsce, w którym osoby z problemami uzależnień i ich bliscy mogą uzyskać wsparcie, porozmawiać z wykwalifikowanymi konsultantami oraz uzyskać informacje na temat leczenia, terapii i innych form pomocy. Ogólnopolska Infolinia ds. Uzależnień jest dostępna dla osób z całej Polski. Pomoc udzielana przez telefon jest anonimowa, bezpieczna i oparta na zasadzie zaufania. Pozostaje ona bezpłatna dla osób, które chcą skorzystać z konsultacji.

English translation: The National Addiction Helpline is a place where people with addiction problems and their relatives can receive support, talk to qualified consultants and obtain information on treatment, therapy and other forms of assistance. The National Addiction Helpline is available to people from all over Poland. Help provided over the phone is anonymous, secure and based on the principle of trust. It remains free of charge for people who want to use the consultation.

Where is Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline available?

Available nationwide in Poland

Who does Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline support?

Everyone

What languages does Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline support?

Polish

What can I talk to Ogólnopolski Telefon Zaufania Uzależnienia / National Addiction Helpline about?


Illustration of two people inside separate phones working together to bandage a wounded heart, representing online empathy

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.