Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Shedo

Online Chat

About Shedo

SHEDO är en ideell förening vars syfte är att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende, stödja drabbade och anhöriga samt arbeta intressepolitiskt och opinionsbildande för en bättre vård för dessa patientgrupper. I självskadechatten är du helt anonym och få prata med en av våra chattvolontärer. Våra volontärer har fått en grundutbildning av SHEDO, men är inga psykologer. De vill snarare finnas där som ett medmänskligt stöd och lyssna på dina tankar, funderingar och känslor. Vi ersätter inte vården, utan kompletterar den. Många av våra chattvolontärer har egen erfarenhet av självskadebeteende och ätstörningar, antingen som drabbad eller som närstående. Många arbetar även med problematiken vid sidan om sitt uppdrag i SHEDO. Alla som bemannar chatten mår idag bra och har hittat vägar vidare från eventuella självdestruktiva beteenden.

Where is Shedo available?

Available nationwide in Sweden

Who does Shedo support?

Everyone

What languages does Shedo support?

Swedish

What can I talk to Shedo about?

Accessibility notes

Alternative emails https://jourmail.shedo.se/#/


Illustration of a man reclining in a hammock text messaging a suicide hotline, symbolizing online emotional support

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.