Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

de Luisterlijn

Call

Online Chat

About de Luisterlijn

de Luisterlijn biedt 24/7 gratis, meelevende en vertrouwelijke ondersteuning via telefoon en online chat. Wij zijn hier om volwassenen in Nederland te helpen die mogelijk emotionele steun nodig hebben bij mishandeling en huiselijk geweld, angst, pesten, dementie en de ziekte van Alzheimer, depressie, eten en lichaamsbeeld, familieproblemen, gokken, geslacht en seksuele identiteit, rouw en verlies, eenzaamheid, ouderschap, zwangerschap en abortus, relaties, school- of werkproblemen, zelfbeschadiging, seksueel misbruik, stress, middelengebruik, zelfmoord, steun aan een vriend of familielid, lichamelijke ziekte, trauma en PTSS.

Mensen bellen ons om veel verschillende redenen op het gebied van geestelijke gezondheid, crisis en gedragsgezondheid. Wat u ook ervaart, wij kunnen u ondersteunen. Een gesprek met ons is gratis. Als onderdeel van onze inzet om zelfmoord te voorkomen, zijn we beschikbaar om u te helpen als u zelfmoord overweegt of uzelf schade toebrengt, of als u waarschuwingssignalen opmerkt bij een vriend of familielid

Wanneer u contact met ons opneemt, spreekt u met een van onze getrainde en ondersteunende vrijwilligers die met empathie en begrip naar u zal luisteren en met u zal samenwerken om een zinvolle weg voorwaarts te vinden. Ze hebben ervaring met het helpen van mensen die problemen hebben zoals waar jij doorheen gaat. Wij zijn 24 uur per dag, elke dag van de week geopend. Wij zijn altijd beschikbaar om met u te praten.


English Translation: de Luisterlijn offers 24/7, free, compassionate and confidential support over phone and online chat. We are here to help adults in Netherlands who may need emotional support with abuse & domestic violence, anxiety, bullying, Dementia & Alzheimer's, depression, eating & body image, family issues, gambling, gender & sexual identity, grief & loss, loneliness, parenting, pregnancy & abortion, relationships, school or work issues, self-harm, sexual abuse, stress, substance use, suicide, supporting a friend or family member, physical illness, trauma & PTSD.

People call us for many different mental health, crisis and behavioral health reasons. Regardless of what you are experiencing, we can support you. Talking with us is free. As part of our commitment to preventing suicide, we are available to help you if you are considering suicide or harming yourself, or if you are noticing warning signs in a friend or family member

When you reach out to us you will talk with one of our trained and supportive volunteers who will listen to you with empathy and understanding, and work together with you to find a meaningful way foward. They are experienced in knowing how to help people who have challenges like what you are going through. We are open 24 hours a day, every day of the week. We are always available to talk with you.

Where is de Luisterlijn available?

Available nationwide in Netherlands

Who does de Luisterlijn support?

All topics and adults

What languages does de Luisterlijn support?

Dutch

Accessibility notes

De chat is open van 10:00 uur tot 22:00 uur. De Luisterlijn voert gesprekken in het Nederlands. Als een vrijwilliger het wil en kan mag het gesprek in een andere taal gevoerd worden, maar dat is aan de vrijwilliger. Chat is available 10:00 to 22:00. The Listen Line conducts conversations in Dutch. If a volunteer is willing and able, the conversation may be held in another language, but that is up to the volunteer.


Illustration of a woman meeting a caring person, who is in a life-sized phone, to symbolize online support and connection

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.