Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association)

Text

Call

About Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association)

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej zapewnia całodobowe, bezpłatne i poufne wsparcie telefoniczne i SMS-owe. Pomagamy wszystkim w Polsce, którzy mogą potrzebować wsparcia w depresji, samookaleczeniach i myślach samobójczych. Jesteśmy zaangażowani w zapobieganie samobójstwom. Jeśli rozważasz samobójstwo lub martwisz się o znaki ostrzegawcze u kogoś innego, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc.

Kiedy się z nami skontaktujesz, porozmawiasz z jednym z naszych przyjaznych i wspierających wolontariuszy, którzy będą z tobą współpracować, aby znaleźć rozwiązania, jednocześnie słuchając cię z empatią i współczuciem. Mają wiedzę i zrozumienie, jak pomóc ludziom przechodzącym przez trudności podobne do twoich. Każdy może się z nami skontaktować, bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne czy wyznanie. Zdajemy sobie sprawę, że trudne problemy ze zdrowiem psychicznym lub doświadczenia kryzysowe mogą się zdarzyć w każdej chwili, dlatego jesteśmy dostępni 24 godziny na dobę, każdego dnia tygodnia.

English Translation: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association) provides 24/7, free and confidential support by phone and text. We help everyone in Poland who may require support with depression, self-harm, and suicidal thoughts. We are dedicated to preventing suicide. If you're contemplating suicide or you're worried about warning signs in someone else, please reach out to us for help.

When you contact us you will talk with one of our friendly and supportive volunteers who will collaborate with you to find solutions while giving you an empathetic and compassionate ear. They have expertise and understanding in how to help people going through difficulties similar to what you are. Anyone can contact us, regardless of their age, gender, ethnicity or religious beliefs. We recognise that difficult mental health or crisis experiences can happen at any time, so we are available 24 hours a day, every day of the week.

Where is Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association) available?

Available nationwide in Poland

Who does Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association) support?

Everyone

What languages does Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association) support?

Polish

What can I talk to Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefoniczej (Olsztyn Telephone Emergency Help Association) about?


Illustration of a woman messaging a crisis counselor, with chat bubbles and shapes extending from her phone

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.