Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Mannstelefonen

Call

About Mannstelefonen

English: «Mannstelefonen» is a helpline for men, and have been running since 1980. We who answer are not professionals, but volunteers, adults, with different backgrounds. What we have in common is that we all have training in and good knowledge of talking to people who find themselves in difficult life situations. Topics that might be relevant can be topics like loneliness, abuse and domestic violence, family and relationship issues. We can help you unravel the problems - and perhaps put them in a new perspective. The conversations are anonymous, and all of our volunteers have signed a contract for responsibilities of confidentiality.

Norsk: Er du mann og trenger noen å snakke med? Ring oss på tlf. 22 34 09 60. Telefonen er åpen mandag til fredag kl. 17:00 – 20:00 (med unntak av offentlige fridager). Mannstelefonen er landets eldste telefontjeneste spesielt rettet mot menn. Hos oss kan du snakke om temaer som:

  • Ensomhet og isolasjon
  • Samlivsproblemer
  • Sex, kjærlighet og savn
  • Skilsmisse og samværsproblematikk
  • Eget sinne eller voldsbruk
  • Helseproblemer
  • Alkohol og bruk av rusmidler
  • Trakassering, vold eller overgrep du har vært utsatt for
  • Konflikter
  • Eller andre situasjoner som oppleves vanskelige i livet, Vi som svarer er ikke profesjonelle, men frivillige, voksne, med ulik bakgrunn. Felles er at vi alle har opplæring i og gode kunnskaper om å snakke med mennesker som befinner seg i vanskelige livssituasjoner. Vi kan hjelpe deg å nøste opp i problemene – og kanskje sette dem i et nytt perspektiv. Har du behov for mer spesialisert hjelp, vil den frivillige informere deg om hvem du kan henvende deg videre til. Alle som snakker med deg, har skrevet under på taushetsplikt. Det betyr at ingen personlig informasjon om deg som innringer lagres.

Where is Mannstelefonen available?

Available nationwide in Norway

Who does Mannstelefonen support?

Men and all topics

What languages does Mannstelefonen support?

Norwegian


Illustration of a woman meeting a caring person, who is in a life-sized phone, to symbolize online support and connection

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.