Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Pražská linka důvěry

Call

Online Chat

About Pražská linka důvěry

Poskytujeme krizovou intervenci, podporu a základní sociální poradenství prostřednictvím telefonu, chatu nebo e-mailu všem bez rozdílu věku, pohlaví, regionu či řešeného tématu. Jedinou podmínkou je schopnost dorozumět se v českém jazyce.

English translation: Pražská linka důvěry provides crisis intervention, support and basic social counseling via phone, chat or e-mail to everyone, regardless of age, gender, region or topic. The only condition is the ability to communicate in the Czech language.

Where is Pražská linka důvěry available?

Available nationwide in Czechia

Who does Pražská linka důvěry support?

All topics

What languages does Pražská linka důvěry support?

Czech

Accessibility notes

Služby jsou poskytovány bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, který využívá pro spojení s „pevnou linkou“, případně poplatek za internetové připojení. Provozní doba chatu Pondělí až Čtvrtek 9:00 až 21:00; Pátek 9:00 až 15:00; Sobota 14:00 až 20:00; Neděle není. Helpline service is free of charge, the client only pay the fee to his phone operator depending on the tarif he or she uses for calling or internet connection. Telephnone helpline is nonstop, chat helpline is open Monday to Thursday 9:00 - 21:00, Friday 9:00 - 15:00 and Saturday 14:00 - 20:00.


Illustration of a woman throwing a lifebuoy to a distressed person, symbolizing providing a lifeline for people in crisis

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.