Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence

Call

About Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence

Jeśli doświadczyłaś przemocy seksualnej – nieważne gdzie, nieważne kiedy (teraz czy w przeszłości), nieważne kim był sprawca (osoba bliska czy obca) ZADZWOŃ: 888 88 33 88.

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 19.00 Zapewniamy bezpłatną, poufną, specjalistyczną pomoc dla kobiet, które doświadczyły gwałtu lub innej formy przemocy seksualnej w dowolnym momencie swojego życia. Oferujemy usługi psychologiczne, terapeutyczne, prawne, medyczne, a także wsparcie asystenckie dla pokrzywdzonych. Nasz zespół to doświadczone ekspertki w zakresie wspierania osób, które przeżyły przemoc seksualną.

Where is Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence available?

Available nationwide in Poland

Who does Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence support?

Women and youth

What languages does Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence support?

English and Polish

What can I talk to Telefon Dla Kobiet Doświadczających Przemocy - Hotline for Women Experiencing Violence about?


Illustration of teletherapy counselor handing a crying woman a tissue, to symbolize emotional support online

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.