Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

Call

About telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci

PL : 800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych.

ENG: Free and anonymous telephone and online support for parents and teachers who need advice and information on prevention and psychological assistance for kids dealing with issues like aggression and violence at school, cyberthreats related to new technologies, sexual abuse, contact with psychoactive substances, depression and depressed mood, suicidal thoughts, and eating disorders.

Where is telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci available?

Available nationwide in Poland

Who does telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci support?

Adults and parents

What languages does telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci support?

Polish

What can I talk to telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci about?

Accessibility notes

Każdy rodzic lub nauczyciel, który chce porozmawiać o bezpieczeństwie dzieci, reagowaniu na krzywdzenie


Illustration of a man reclining in a hammock text messaging a suicide hotline, symbolizing online emotional support

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.