Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Äldrelinjen

Call

About Äldrelinjen

Vi erbjuder medmänskligt stöd, någon som lyssnar. Den viktigaste uppgiften för våra volontärer är att stödja dig. Det gör vi genom att lyssna, reflektera och bekräfta. Vi erbjuder inte behandling, men när tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. Vid behov hänvisar vi vidare till annat eller professionellt stöd.

English translation: We offer human support, someone who listens. The most important task of our volunteers is to support you. We do this by listening, reflecting and confirming. We do not offer treatment, but when thoughts are dark and heavy, a good conversation can be a turning point. If necessary, we refer you to other or professional support.

Where is Äldrelinjen available?

Available nationwide in Sweden

Who does Äldrelinjen support?

Seniors

What languages does Äldrelinjen support?

Swedish

What can I talk to Äldrelinjen about?


Illustration of a woman messaging a crisis counselor, with chat bubbles and shapes extending from her phone

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.