Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Nätvandrarchatten

Online Chat

About Nätvandrarchatten

Anonym stödchatt för alla mellan 12-25 år. Oavsett könstillhörighet eller vilken religion eller kultur du tillhör. Chatten bemannas av anställda i olika församlingar i Svenska kyrkan, men du får prata om precis vad du vill med oss. Trygga vuxna som vill vara närvarande och lyssna på dig, även om du bara behöver lite sällskap en stund, eller vill berätta om något du inte vågat berätta för någon annan tidigare.

Where is Nätvandrarchatten available?

Available nationwide in Sweden

Who does Nätvandrarchatten support?

Youth

What languages does Nätvandrarchatten support?

Swedish


Illustration of a person within a phone reaching out to protect a depressed woman from the rain with an umbrella

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.