Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Pagalbos smurtą patyrusiems linija

Call

Online Chat

About Pagalbos smurtą patyrusiems linija

Pagalbos smurtą patyrusiems linija teikia nemokamą ir konfidencialią pagalbą telefonu ir internetiniu pokalbiu. Esame tam, kad padėtume visiems Lietuvoje, kuriems gali prireikti emocinės paramos dėl prievartos ir smurto šeimoje, nerimo, patyčių, depresijos, šeimos, santykių, seksualinės prievartos, traumų ir PTSD.

Kai susisieksite su mumis, pasikalbėsite su vienu iš mūsų draugiškų ir palaikančių konsultantų, turinčių patirties, kaip padėti žmonėms, turintiems panašią patirtį kaip jūs. Jie išklausys, išreikš empatiją ir supratimą bei padės jums rasti išeitį iš jūsų situacijos. Kiekvienas gali paskambinti ir gauti nemokamą pagalbą. Esame tam, kad padėtume visiems, nepaisant amžiaus, lyties, įsitikinimų ar etninės priklausomybės.

English Translation: Pagalbos smurtą patyrusiems linija provides free and confidential support by phone and online chat. We are here to help everyone in Lithuania who may need emotional support with abuse & domestic violence, anxiety, bullying, depression, family, relationships, sexual abuse, trauma & PTSD.

When you reach out to us you will talk with one of our friendly and supportive counselors who have experience in how to help people with similar experiences to your own. They will listen, express empathy and understanding, and assist you to find a way through your situation. Anyone can call and receive free support. We exist to help everyone regardless of age, gender, beliefs or ethnicity.

Where is Pagalbos smurtą patyrusiems linija available?

Available nationwide in Lithuania

Who does Pagalbos smurtą patyrusiems linija support?

Everyone

What languages does Pagalbos smurtą patyrusiems linija support?

Lithuanian

Accessibility notes

Phone and online chat hours differ. Online chat available Monday-Friday, 9:00am–5:00pm


Illustration of a man reclining in a hammock text messaging a suicide hotline, symbolizing online emotional support

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.