Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Emotsionaalse toe telefon Eluliin

Call

About Emotsionaalse toe telefon Eluliin

Emotsionaalne varvastelefon Eluliin on mõeldud kõigile, kes kogevad emotsionaalset kriisi – nagu depressioon, mure leina või kaotuse pärast, üksindus, perevägivald, pere- või suhteprobleemid ja enesetapp. Meie tugi on tasuta ja konfidentsiaalne tugi kõigile Eestis elavatele ning saadaval nii eesti kui ka vene keeles. Eluliin pakub ka psühholoogilist nõustamist (kriisiabi: debriefing groupid, EMDR; psühholoogiline rehabilitatsioon: psühhodünaamilised grupid ja individuaalne nõustamine) ja sotsiaalset nõustamist erinevatele sihtrühmadele (inimkaubanduse ohvrid, prostitutsiooniga seotud inimesed, sõltlased, HIV-positiivsed).

English translation Emotsionaalse toe telefon Eluliin is for anyone experiencing an emotional crisis - such as depression, worry about grief or loss, loneliness, domestic violence, family or relationship problems and suicide. Our support is free and confidential support for everyone in Estonia and is available in both Estonian and Russian. Eluliin also offers psychological counseling (crisis help: debriefing groups, EMDR; psychological rehabilitation: psychodynamic groups and individual counseling) and social counseling for different target groups (victims of human trafficking, people involved in prostitution, addicts, HIV-positive).

Where is Emotsionaalse toe telefon Eluliin available?

Available nationwide in Estonia

Who does Emotsionaalse toe telefon Eluliin support?

Everyone

What languages does Emotsionaalse toe telefon Eluliin support?

Estonian and Russian

Accessibility notes

Avatud õhtuti alates 19.00 kuni 7.00 hommikuni. Open in the evenings from 19:00 until 07:00.Available number for Russian-speaking callers 655 5688


Illustration of a woman supporting her friend to see over a wall, which represents mental health challenges

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.