Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Fundacja Zobacz...JESTEM

Call

About Fundacja Zobacz...JESTEM

We help children, teenagers and young adults with emotional problems. We specialise in depression, eating disorders, self-harm, suicidal behaviors, anxiety, peer-violence and domestic violence. We also provide support to parents and guardians.

Pomagamy dzieciom, młodzieży i młodym dorosłym z problemami emocjonalnymi. Specjalizujemy się w depresji, zaburzeniach odżywiania się, autoagresji, zachowaniach samobójczych, lękach, przemocy rówieśniczej, przemocy domowej. Wspieramy także rodziców oraz opiekunów prawnych.

Where is Fundacja Zobacz...JESTEM available?

Available nationwide in Poland

Who does Fundacja Zobacz...JESTEM support?

Youth, children, and parents

What languages does Fundacja Zobacz...JESTEM support?

English and Polish


Illustration of two people inside separate phones working together to bandage a wounded heart, representing online empathy

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.