Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Alltidhjelp.no

Text

Call

Online Chat

About Alltidhjelp.no

Alltidhjelp er en hjelpetjeneste for alle som vil snakke eller skrive om livets utfordringer. Vi kan også gi informasjon om hjelpe- og aktivitetstilbud. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt. Våre frivillige medarbeidere har forskjellig bakgrunn, men felles for alle er at de har livserfaring og ønske om å være et medmenneske. Vi tilbyr dialog om enkle eller vanskelige tema. Vi har tid, vi lytter, vi reflekterer sammen med deg og vi er til stede i samtalen. Vi ønsker å bidra til optimisme og opplevelse av mestring og selvstendighet. Ved akutt fare for liv og helse og ved mistanke om mishandling, overgrep, eller omsorgssvikt overfor barn, har vi plikt til å melde fra i henhold til lovverk.

Where is Alltidhjelp.no available?

Available nationwide in Norway

Who does Alltidhjelp.no support?

All topics and everyone

What languages does Alltidhjelp.no support?

Danish, English, Norwegian, and Swedish

Accessibility notes

You can also schedule a time you would like to be called within the opening hours. Schedule time: https://alltidhjelp.no/om-oss/kontakt


Illustration of a woman meeting a caring person, who is in a life-sized phone, to symbolize online support and connection

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.