Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Call

Online Chat

About Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Telefon zaufania 800 119 119 to darmowy i anonimowy numer dla dzieci i młodzieży, pod którym porozmawiasz z psychologiem o swoich przeżyciach i problemach, a także uzyskasz wsparcie w kryzysie psychicznym. Dorośli, którzy pracują w Telefonie zaufania TPD, na co dzień pracują z osobami w Twoim wieku. Są tutaj, by wesprzeć Cię w tym, z czym sobie nie radzisz, odpowiedzą na dręczące Cię pytania, wskażą Ci, jak i gdzie szukać pomocy w wielu sytuacjach. Jeśli w Twoim najbliższym otoczeniu brakuje Ci zaufanego dorosłego, możesz porozmawiać z którymś z naszych dorosłych – zadzwoń pod bezpłatny nr 800 119 119 i sprawdź sam*

Na stronie dostępny jest dla Was także czat zaufania. Rozmowy na czacie – tak samo jak telefon zaufania TPD – są anonimowe i darmowe. Specjaliści dyżurujący na czacie nie oceniają, nie wyśmiewają, nie dyskryminują – tak jak wszyscy w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, są otwarci na KAŻDĄ młodą osobę: bez względu na to, kim jesteś, znajdziesz tutaj przyjaznych dorosłych, którzy postarają się zrozumieć Ciebie i Twój problem. Wspólnie z Wami staramy się rozwiązywać Wasze problemy związane z nauką i szkołą, związkami, przyjaźniami, relacjami rodzinnymi, dojrzewaniem, dyskryminacją, przemocą, internetem oraz zdrowiem psychicznym.

English translation: Helpline 800 119 119 is a free and anonymous number for children and teenagers, where you can talk to a psychologist about your experiences and problems, and get support in a mental crisis. Adults who work in the TPD helpline work with people your age on a daily basis. They are here to support you in what you are struggling with, they will answer your questions, they will show you how and where to seek help in many situations. If you do not have a trusted adult in your immediate vicinity, you can talk to one of our adults - call the free number 800 119 119 and check for yourself*

There is also a trust chat available on the website. Chat calls - just like the TPD hotline - are anonymous and free. Specialists on duty in the chat do not judge, do not ridicule, do not discriminate - just like everyone in Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, they are open to EVERY young person: no matter who you are, you will find here friendly adults who will try to understand you and your problem. Together with you, we try to solve your problems related to learning and school, relationships, friendships, family relationships, adolescence, discrimination, violence, internet and mental health.

Where is Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci available?

Available nationwide in Poland

Who does Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci support?

All topics, youth, and children

What languages does Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży Towarzystwa Przyjaciół Dzieci support?

Polish

Accessibility notes

Codziennie w podanych godzinach znajdziesz po prawej stronie okno Czatu zaufania dla dzieci i młodzieży TPD – w tym czasie jesteśmy online, by Was wspierać.


Illustration of a man reclining in a hammock text messaging a suicide hotline, symbolizing online emotional support

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.