Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Find A Helpline logo

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne

Call

About Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne

Infolinia dla uzależnień behawioralnych jest dedykowana osobom cierpiącym na uzależnienia behawioralne oraz ich bliskim.

Uzależnienia behawioralne to wszystkie uzależnienia, które nie są związane z używaniem substancji psychoaktywnych (alkoholu, narkotyków), tj. uzależnienie od hazardu, uzależnienie od Internetu lub komputera, seksoholizm, pracoholizm, uzależnienie od zakupów czy przejadania się.

Infolinia wspiera wszystkie osoby, które mają problem lub zastanawiają się, czy mają problem z uzależnieniami behawioralnymi. Dla osób bliskich uzależnionym – rodzinie, przyjaciołom, znajomym.

Działalność infolinii obejmuje:

  • Prowadzenie konsultacji telefonicznych dla osób z uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich
  • Opracowanie i udostępnienie bazy danych działających lokalnie specjalistów i instytucji prowadzących terapię uzależnień behawioralnych
  • Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących uzależnień behawioralnych

Konsultacje telefoniczne prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przeszkolonych w problematyce uzależnień behawioralnych.

English translation: The Helpline for behavioral addictions is dedicated to people suffering from behavioral addictions and their relatives.

Behavioral addictions are all addictions that are not related to the use of psychoactive substances (alcohol, drugs), i.e. gambling addiction, Internet or computer addiction, sexoholism, workaholism, shopping addiction or overeating. The helpline supports all people who have a problem or are wondering if they have a problem with behavioral addictions. For people close to addicts - family, friends, acquaintances.

The activities of the helpline include:

  • Conducting telephone consultations for people suffering from behavioral addictions and their relatives
  • Developing and providing access to a database of locally operating specialists and institutions conducting behavioral addiction therapy
  • Conducting information and educational activities on behavioral addictions

Telephone consultations are conducted by experienced specialists from the Institute of Health Psychology of the Polish Society Psychological, trained in the issues of behavioral addictions.

Where is Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne available?

Available nationwide in Poland

Who does Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne support?

Everyone

What languages does Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne support?

Polish


Illustration of a woman throwing a lifebuoy to a distressed person, symbolizing providing a lifeline for people in crisis

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Made with ♡ by ThroughLine in Aotearoa, New Zealand.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.