Need to leave quickly?

Click to immediately exit this site.

Quick Exit
Find A Helpline logo

Vilties linija

Call

Online Chat

About Vilties linija

„Vilties linija“ visą parą teikia nemokamą ir konfidencialią pagalbą telefonu ir internetiniais pokalbiais. Esame čia dėl suaugusiųjų Lietuvoje, kuriems gali prireikti emocinės paramos dėl prievartos ir smurto šeimoje, nerimo, patyčių, demencijos ir Alzheimerio ligos, depresijos, valgymo ir kūno įvaizdžio, šeimos, lošimų, lytinės ir seksualinės tapatybės, sielvarto ir netekčių, vienatvės, tėvystės, nėštumas, abortas, santykiai, mokykla ir darbas, savęs žalojimas, seksualinė prievarta, stresas, medžiagų vartojimas, mintys apie savižudybę, kitų parama, fizinės ligos, traumos ir PTSD. Esame pasišventę savižudybių prevencijai. Jei svarstote apie savižudybę arba nerimaujate dėl kito žmogaus įspėjamųjų ženklų, susisiekite su mumis pagalbos.

Kai susisieksite su mumis, pasikalbėsite su vienu iš mūsų draugiškų ir palaikančių konsultantų ar savanorių, turinčių patirties, kaip padėti žmonėms, turintiems panašią patirtį kaip jūs. Jie išklausys, išreikš empatiją ir supratimą bei padės jums rasti išeitį iš jūsų situacijos. Kiekvienas gali paskambinti ir gauti nemokamą pagalbą. Esame tam, kad padėtume visiems, nepaisant amžiaus, lyties, įsitikinimų ar etninės priklausomybės. Suprantame, kad sunkios psichikos sveikatos ar krizių išgyvenimai gali nutikti bet kuriuo metu, todėl esame pasiekiami 24 valandas per parą, kiekvieną savaitės dieną.

English Translation: Vilties linija provides 24/7 free and confidential support by phone and online chat. We are here for adults in Lithuania who may need emotional support with abuse & domestic violence, anxiety, bullying, dementia & Alzheimers, depression, eating & body image, family, gambling, gender & sexual identity, grief & loss, loneliness, parenting, pregnancy, & abortion, relationships, school & work, self-harm, sexual abuse, stress, substance use, suicidal thoughts, supporting others, physical illness, trauma & PTSD. We are dedicated to preventing suicide. If you're contemplating suicide or you're worried about warning signs in someone else, please reach out to us for help.

When you reach out to us you will talk with one of our friendly and supportive counselors or volunteers who have experience in how to help people with similar experiences to your own. They will listen, express empathy and understanding, and assist you to find a way through your situation. Anyone can call and receive free support. We exist to help everyone regardless of age, gender, beliefs or ethnicity. We recognise that difficult mental health or crisis experiences can happen at any time, so we are available 24 hours a day, every day of the week.

Where is Vilties linija available?

Available nationwide in Lithuania

Who does Vilties linija support?

Adults and all topics

What languages does Vilties linija support?

Lithuanian


Illustration of a woman meeting a caring person, who is in a life-sized phone, to symbolize online support and connection

Not what you’re looking for?

Find another helpline
Find A Helpline brand mark with two chat bubbles in a heart shape

Find A Helpline is a public service made with ♡ by ThroughLine. For business or commercial use, get in touch.


Copyright © 2024 ThroughLine Limited
All rights reserved.